...

Error loading image

شیشه آنتی رفلکس

شیشه آنتی رفلکس از دیگر محصولاتی است که توسط گروه سرانی ارائه می شود. از مزایای این شیشه جذب مقدار قابل توجهی از نور منعکس شده روی شیشه است که باعث بهتر دیده شدن تصویر پشت آن می شود.