...

Error loading image

امیرحسین حشمتی

امیرحسین حشمتی عکاس معاصر متولد 1340 در تهران است. وی اولین نمایشگاه انفرادی خود را با عنوان "مجموعه درخت کنگلان" در گالری والی در سال 87 برگزار کرد. پس از آن نیز در چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی حضور پیدا کردند.

سایر نمایشگاه های ایشان به شرح زیر است :

گالری مان آرا - مجموعه امید، 1388

گالری والی - مجموعه چکه های مهر، 1388

گالری دی - نمایشگاه گروهی ، 1388

نگارستان آن - مجموعه طبیعت در رقص ، 1389

نگارخانه شیرین - مجموعه کاشه های قره داغ ، 1390

گالری سین -  مجموعه با رنگ های باد می رقصد ، 1391