...

Error loading image

محمود سمندریان

استاد محمود سمندریان در سال 1342 در شهر اصفهان به دنیا آمد. وی کارشناسی نقاشی را در سال 1368 و کارشناسی ارشد تصویرسازی را در سال 1378 از دانشکده ی هنرهای زیبا اخذ نمود.

آثار ایشان تاکنون در بیش از صد نمایشگاه داخلی و خارجی به نمایش درآمده است. وی علاوه بر نقاشی و تصویر سازی حرفه ای و تالیف کتاب های متعدد، در زمینه ی تدریس نقاشی درآموزشگاه شخصی خویش و نیز در دانشکده ی هنرهای زیبا فعالیت دارد.

وی تاکنون موفق به اخذ جوایز متعددی چون جایزه دوم بی یینال نقاشی معاصر ایران در سال 1372 ، جایزه اول نمایشگاه هنر و طبیعت 1372 و جابزه  ویژه افتتاح موزه فلسطین در سال 1386 شده است.